Smittevern

25.07.2020

I samarbeid med Rikshospitalet utfører vi nå kontroller og prøvetaking av sporeprøver hver måned. Disse blir testet og analysert ved seksjon for dekontaminering, avdeling for smittevern.

Ellers har vi iverksatt ekstra tiltak med fokus på å fjerne bakterier og virus (også Covid-19) i luft og på alle overflater ved hjelp av hydroksylgenerator.