Smittevern

25.07.2020

I samarbeid med Rikshospitalet utfører vi nå kontroller og prøvetaking av sporeprøver hver måned. Disse blir testet og analysert ved seksjon for dekontaminering, avdeling for smittevern.

Ellers har vi iverksatt ekstra tiltak med fokus på å fjerne bakterier og virus (også Covid-19) i luft og på alle overflater ved hjelp av hydroksylgenerator.

Ja, det er trygt å gå til tannlegen!

Pandemisituasjonen skaper stor usikkerhet hos mange, noe som medfører at enkelte velger å utsette tannlegebesøket.

NTF har publisert en nettnyhet om hvorfor det er trygt å gå til tannlegen, hvor de også påpeker viktigheten å følge opp munnhelsen under pandemien.

Les mer på www.tannlegeforeningen.no