Bedøvelse

Smertefri bedøvelse – The Wand® STA

At tannbehandling skal være smertefri har ikke alltid vært en selvfølge.

Gammel og ny teknikk

Bedøvelsessprøyten har eksistert i over 100 år. Det siste året har vi tatt i bruk en ny form for bedøvelse kalt The Wand. Dette har gjort det mulig å sette bedøvelse på en mer skånsom måte enn tidligere. Med denne teknikken kan vi bedøve en enkelt tann uten at leppe, tunge og kinn er bedøvet i flere timer etter tannlegebesøket.

I motsetning til en vanlig sprøyte har vi mye bedre kontroll og vi kan være enda mer forsiktig når vi setter bedøvelsen.

Positive erfaringer

Erfaringene så langt har vært meget positive. Veldig mange pasienter foretrekker denne nye metoden ved bruk av «pennen» fremfor den tradisjonelle sprøyten.

De fleste setter stor pris på å slippe å være bedøvet i lang tid etter tannlegebesøket.

Prosedyren

Prinsippet bak bedøvelsesteknikken er at det brukes en digital pumpe som doserer bedøvelsesvæsken svært langsomt inn i vevet rundt tannen. Studier som har vært med denne teknikken viser at pasientene knapt merker at bedøvelsen settes.