Behandling

Praksisen er tilpasset nye krav og behov

Utviklingen innen tannhelsesektoren tar hele tiden utgangspunkt i nye behov og krav til tannbehandling. I tillegg kommer større fokus på kommunikasjon mellom pasient og tannhelseteam og gode råd om generell tannhelse. Samlet er dette drivkraften i utviklingen av nye behandlingsmetoder, kunnskap og tekniske nyvinninger. For å sikre alle våre pasienter best mulig behandling har vi som mål å ligge først i denne utviklingen.

Strengere krav til hygiene

Myndighetene skjerper stadig kravene til hygiene og praksisen oppdaterer kontinuerlig sine rutiner for å ligge i forkant av utviklingen. Blant annet blir alle våre instrumenter predesinfisert etter bruk før de blir sterilisert/autoklavert. Mellom hver pasient blir alle bor og roterende instrumenter predesinfisert innvendig og utvendig før de blir sterilisert i en autoklav.

Kvalitetskontroll

Vårt steriliseringsutstyr kontrolleres jevnlig med biologiske indikatorer ved steriliseringskontrollen på Rikshospitalet.